توسط: kargozar در: اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک تحت این روش گمرک، صادرکنندگان مجاز خواهند شد بعد از صدور کالا از کشور، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوراضی را که برای ورود ان قسمت از مواد یا لوازم و قطعات کالای صادره قبلاً به هنگام ورود پرداخت نموده اند، مسترد نمایند. طبق ضوابط قانونی که در...

ادامه مطلب
توسط: kargozar در: اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک به طور کلی، قیمت گذاری کالای صادراتی از لحاظ آماری یا جهت های متعدد دیگر خصوصاً زمانی که صادرات مشمول اخذ پیمان ارزی (تعهد ارزی) می باشد، حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین، لازم است ارزش هر یک از اقلام صادرات به لحاظ مذکور، همچنین از جنبه احتساب و...

ادامه مطلب
توسط: kargozar در: اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک صادرات به معنی جا به جایی کالا از جائی به جای دیگر است . این تعریف شامل هرگونه حابجائی از شهری به شهر دریگر در کشور یا ارسال کالا کشورهای دیگر است . به عنوان یک اصطلاح گمرکی در گمرک، صادرات عبارت است از خروج کالا از قلمرو...

ادامه مطلب
توسط: kargozar در: اردیبهشت ۰۱, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک همانطور که در مقالات گذشته در تعریف گمرک آمد، سابقه ظهور این پدیده و تعلق حقوقی بر مال التجاره به موازات پیشرفت جوامع و تحول در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین ملتها به زمان تشکیل اولین نوع حکومت و دولت در این جوامع بر می گردد. عایدات...

ادامه مطلب
توسط: kargozar در: اردیبهشت ۰۱, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک همان طور که در مقالات قبلی پیرامون گمرک گفته شد، مساله بررسی آمار صادرات و واردات از اهمیت زیادی برخوردار است. در مورد صادرات، نظر به محدودیت اقلام صادرات کشور، مشکل چندانی مشاهده نمی شود لیکن در بخش واردات چنانچه اجمالاً نظری به نشریه های آمار گمرک و...

ادامه مطلب
توسط: kargozar در: اردیبهشت ۰۱, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک یکی از مهم ترین موضوعات گمرک ، قلمرو گمرکی می باشد که معمولاً قلمرو گمرکی یک کشور همان قلمرو سیاسی کشور است که شامل سرزمین، دریا و فضای هوایی آن می باشد. با وجود این ممکن است بعضی از قسمت ها قلمرو سیاسی جزو قلمرو گمرکی نباشد. برای...

ادامه مطلب
توسط: kargozar در: فروردین ۳۱, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک اصطلاحات گمرکی حق العمل گمرکی شخصی که به امور گمرکی و اظهارنامه کلا به گمرکی اشتغال داشته و به طور غیر مستقیم امور گمرکی را از طرف شخصی دیگر انجام می دهد. قانون گمرکی شامل مقررات قانون و آئین نامه ای مربوط به ورود و صدور کالا و...

ادامه مطلب
توسط: kargozar در: فروردین ۳۱, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک ایران اداره مرکزی متشکل از یک رئیس کل، معاونگمرک ایران، معاون اداری و مالی، کمیسیون دسیدگی گمرکی، دفاتر امور صادارت و واردات، دفتر تعیین ارزش و تعرفه، دفتر امار و امور بین الملل، دفتر حقوق و قضائی، اداره کل نظارت و چند واحد دیگر، می باشد.گمرک جمهوري اسـلامي...

ادامه مطلب
توسط: kargozar در: فروردین ۳۱, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک  گمرک اصطلاحی است که به عنوان یک صفت در مورد مامورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات و صادارت یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد، به کار می رود؛ مانند گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک، اظهارنامه گمرکی. سازمان گمرک معمولا...

ادامه مطلب
توسط: kargozar در: فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ در: اخبار و مقالات نظر: 0

گمرک ماده ۲ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمرک و ساير قوانين و مقررات مربوط...

ادامه مطلب