گمرک|وزارت امور اقتصاد و دارایی

گمرک

 

گمرک سازمان دولتی می باشد که وظایف خودرا مطابق بادستورات وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام میدهد و همانند مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات ‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است، کارشناس گمرک فعالیت دارد، که کار آن فعالیت در گمرک کشور و یا بخش گمرک سازمان ها و شرکت های بازرگانی و صنعتی، دولتی و خصوصی می باشد.

 

گمرک به دو دسته کلی تجاری ومسافری تقسیم بندی میشود. گمرک مسافری به ورود و خروج افراد و گمرک تجاری به ورود و خروج اموال و کالاها در کشور مربوط می شود. کارشناس گمرکی که در بخش گمرک مسافری کار می کند، از کلیه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های گمرکی، مقررات مسافری، محدودیت ها و ممنوعیت های مسافری و سایر اطلاعات مربوط به این بخش آگاه است. در بخش گمرک تجاری نیز کارشناس گمرک بر قوانین صادرات و واردات، ارزش گذاری کالاها، تعرفه و کدگذاری کالاها و سایر قوانین و آیین نامه های مرتبط تسلط کافی دارد.

 

متخصصان گمرک که در بخش گمرکی یک شرکت یا سازمان مشغول به کار است، با داشتن استعداد کامل بر قوانین و مقررات گمرکی و آشنایی کافی با نوع فعالیت، کالا و محصولات و کلیه امور واردات و صادرات آن سازمان، وظیفه انجام کلیه امور گمرکی را بر عهده دارد.

 

در دانشگاه نیز رشته ای با نام کارشناسی مدیریت گمرکی وجود دارد، که کسانی که علاقه به کار و خدمت گذاری در سازمان گمرک را دارند، می توانند برای تحصیلات دانشگاهی خود این رشته را انتخاب نمایند. دانشجويان می ‌آموزند بر اساس سياست اقتصادي كشور، كالاهای ممنوعه و غير ممنوعه را شناسايی كنند، آنان همچنين با سازمان ‌ها و مجامع‌ گمركی بين‌ المللی و ساير سازمان هايی كه بخشی از فعاليت ‌های آنان منجر به وضع معيارهايی در سطح جهاني در زمينه مسايل گمركی مي‌گردد، آشنا می شوند.