قیمت گذاری کالای صادراتی در گمرک

گمرک

به طور کلی، قیمت گذاری کالای صادراتی از لحاظ آماری یا جهت های متعدد دیگر خصوصاً زمانی که صادرات مشمول اخذ پیمان ارزی (تعهد ارزی) می باشد، حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین، لازم است ارزش هر یک از اقلام صادرات به لحاظ مذکور، همچنین از جنبه احتساب و اخذ مالیات بر درآمد صادرکنندگان، در گمرک تقویم شد. سهیل ترین و مناسب ترین طریق قیمت گذاری شاید همان باشد که در سالهای اخیر به موجب قانون اتخاذ شده که کار قیمت گذاری کالای صادراتی را توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرات بازرگانی، بانک مرکزی، مرکز توسعه صادرات و گمرک ایران، همچنین نمایندگان اتحادیه مربوطه به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توصیه می نماید. با این ترتیب، ضمن ملاحظه عوامل مؤثر در قیمت گذاری که قانوناً مجاز و مکلف به رعایت آن هستند. قیمت کالای صادراتی را به نحوی که مانع صدور کالا نشود و همچنین پایه گرفتن تعهدات صادر کننده قرارگیرد  ، تعیین و اعلام می نمایند. قیمت کالای صادراتی که به این نحو تعیین می شود، هر لحظه ممکن است به دلیل داشتن تطابق با بازار و همچنین رقابت در جهت ادامه در روند صادرات کالا تغییر و تعدیل گردد .

اعطاء جوایز صادراتی یا سوبسید صادراتی:

این سیاست گمرک به منظور تشویق صادرات، هنگامی که عرضه کالا برای تولید کننده سودی نداشته است و به همان قیمت تمام شده و باعث ضرر شده است  ، یا به طور کلی به منظور کاهش  قیمت تمام شده،  به صورتی که مصرف کننده کالا را خریداری کند . به صادر کننده یا تولید کننده، با اعمال تخفیف یا معافیت از مالیات همچنین تغییر در روش باز پرداخت گمرکی یا در آخر پرداخت وجه نقدی است صورت میگیرد

واردات در مقابل صادرات:

یکی دیگر از سیاست های گمرک و راه های تشویق صادرکنندگان، اجازه ورود اقلام خاصی از کالاهای مورد نیاز برای تولید کالای صادره یا به طور کلی کالاهایی است که متضمن منفعت مطلوب برای صادر کننده و ادامه صدور کالا و تحصیل امتیاز مجدد ورود کالاهای مورد نظر است. البته این روش تا آنجا که مربوط به اقلامی می شود که منحصراً در کار تولید مجدد کالای صادره، اعم از مواد اولیه و قطعات کالا یا ماشین آلات و مواد و لوازم کارخانه یا کارگاه تولدی استفاده می گردد، روش مطلوب و اقتصادی می باشد، ولی هرگاه در رابطه با ورود کالاهائی غیر از کالاهای صادره یا اقلام صادرات کشور باشد، خصوصاً زمانی که اقلام لوکس و مصرفی را تشکیل می دهد، صرفنظر از ضرورت ورود این قبیل کالاها یا عدم وردشان، نه تنها فاقد جنبه و جهات اقتصادی و مطلوب، بلکه زمینه بی ثباتی در امر صادرات را فراهم کرده و به ترویج همانند آفتی برای صادرات کشور در خواهد آمد، به نحوی که هر گاه دولت چنین امتیازی را نخواهد یا صلاح نباشد اعطاء نمایند، یکباره امار صادرات کشور سیر و شتاب نزولی و یا بر عکس خواهد یافت.